Pagalba registruotiems naudotojams

GARANTINIAI ĮSIPAREIGOJIMAI

Visiems UAB „Paspara“ sukurtiems sprendimams suteikiame 12 mėnesių garantiją, t. y. taikomųjų sistemų klaidos šalinamos pagal garantinius įsipareigojimus.

ESAME PASIRENGĘ JUMS PADĖTI

UAB „Paspara“ teikia įgyvendintų sprendimų palaikymo paslaugas. Su kiekvienu klientu suderiname individualius poreikius atitinkančias paslaugas, kurios leidžia klientui užsitikrinti, kad naudojamas sprendimas veiks optimaliai ir bus „gyvas“ – pritaikomas prie pasikeitimų duomenų šaltiniuose, verslo logikoje, vadovybės poreikiuose. Mes galime užtikrinti SLA, t. y., prižiūrėdami formavimo procesus dedame visas įmanomas pastangas, kad duomenys būtų suformuoti iki tam tikro laiko, į naudotojų kreipinius bus reaguojama sutartu laiku. Visos šios sąlygos numatomos paslaugų teikimą reglamentuojančiose sutartyse.

Registruoti kreipinį

Comments are closed.