Konsultavimas

Kiekvienas duomenų saugyklos, analitinio modulio diegimas reikalauja tiek išsamių kliento verslo srities, tiek ir SAS technologijų žinių, todėl dažnas klientas neapsiriboja vien licencijų įsigijimu ir paveda UAB „Paspara“ konsultantams visapusišką sistemos diegimą, vartotojų apmokymus, o vėliau ir techninį aptarnavimą. Atsižvelgdami į kiekvieno kliento individualius poreikius, UAB „Paspara“ konsultantai užtikrina, kad visos paslaugos bus suteiktos remiantis profesionaliomis žiniomis, ilgamete SAS sistemų diegimo patirtimi ir nuoseklia projektų valdymo metodologija.

Profesionalumas. UAB „Paspara“ konsultantai tobulinasi dalyvaudami SAS Institute rengiamuose mokymuose, o įgytas žinias įvertina laikydami egzaminus SAS technologijų sertifikatams gauti. Norėdami užtikrinti aukščiausią klientams teikiamų paslaugų kokybę, visi UAB „Paspara“ konsultantai specializuojasi tam tikrose SAS technologijų srityse. Tokiu būdu išlaikoma aukšta konkrečios srities kompetencija ir teikiamų paslaugų profesionalumas. Jei kurios nors srities ekspertų Lietuvoje nėra, į projektą įtraukiami SAS specialistai iš kitų Europoje esančių SAS atstovybių.

Patirtis. UAB „Paspara“ darbuotojai – tai profesionalūs, patyrę savo srities žinovai. Jų sukauptą patirtį labai vertina ne tik klientai Lietuvoje, bet ir SAS atstovybės kitose Europos valstybėse: UAB „Paspara“ konsultantai yra dalyvavę projektuose Rumunijoje, Ukrainoje, Bulgarijoje, Argentinoje, Olandijoje, Suomijoje, Švedijoje bei Estijoje. Be to, įsigydami SAS Intelligence Solutions, klientai kartu perima pasaulinę ankstesnių SAS sistemų diegimų patirtį.

Projektų valdymas. Viena iš pagrindinių sėkmingo projekto įvykdymo sąlygų – nuoseklus ir metodiškas projekto valdymas. UAB „Paspara“ darbuotojai projektus vykdo vadovaudamiesi SAS projektų valdymo metodologija (SAS Project Management Methodology). Šią metodologiją SAS Institute parengė pagal Project Management Institute siūlomus metodus ir pritaikė ją specialiai duomenų analizės projektams, tokiu būdu užtikrindama nuoseklų, profesionalų, visapusišką projekto įvykdymą.

Comments are closed.