Author Archives Administratorius

UAB “Medicinos bankas” yra patenkintas profesionaliu, abipusiškai naudingu, konstruktyviu bendradarbiavimu.
MB logo Gintaras Treinys
… įsitikinome, kad UAB „Paspara“ – tai profesionalų komanda, kurios kiekvienas narys atsakingai atlieka savo darbą, lanksčiai derinasi prie užsakovo galimybių ir poreikių, visuomet siūlo geriausius techninius sprendimus. Dėkojame už profesionalumą ir atsakingą požiūrį į darbą.
LM logo Algis Cibulskas
UAB „Paspara“ efektyviai užtikrina, kad Matematikos ir Informatikos fakulteto studentai ir dėstytojai galėtų naudotis naujausiomis SAS programos versijomis… Šioje įmonėje profesinę praktiką atlikę (…) studentai pateikė puikius atsiliepimus apie įmonės darbuotojų suformuluotus įdomius praktikos uždavinius, iššūkius ir galimybes juos realizuoti…
VU logo prof. Gediminas Stepanauskas