Privatumo politika

PATVIRTINTA

Direktoriaus

2018 m. liepos 25 d. įsakymu Nr. 18-100

Dėl privatumo politikos

taisyklių patvirtinimo


UAB „PASPARA“

PRIVATUMO POLITIKOS TAISYKLĖS,

priimtos pagal 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo nuostatas

 I. PAGRINDINĖS SĄVOKOS

 1. UAB „Paspara“, įmonės kodas 220052540, buveinės ir korespondencijos adresas T. Ševčenkos g. 16F, LT-03111 Vilnius, kontaktai: el. p. paspara@paspara.lt, tel. nr. +370 (5) 2660760. Toliau privatumo politikos taisyklėse „Bendrovė“.
 2. Svetainė – elektroninė svetainė, esanti adresu www.paspara.com.
 3. Naršyklė – yra programa, skirta atvaizduoti internetinius puslapius (tinklalapius) žiniatinklyje ar asmeniniame kompiuteryje.
 4. Asmens duomenys – bet kuri informacija, susijusi su fiziniu asmeniu – duomenų subjektu, kurio tapatybė yra žinoma arba gali būti tiesiogiai ar netiesiogiai nustatyta pasinaudojant tokiais duomenimis kaip asmens kodas, vienas arba keli asmeniui būdingi fizinio, fiziologinio, psichologinio, ekonominio, kultūrinio ar socialinio pobūdžio požymiai.
 5. Privatumo politika – šis dokumentas, kuriame yra numatytos pagrindinės Asmens duomenų rinkimo, kaupimo, tvarkymo ir laikymo taisyklės, naudojantis Svetaine.
 6. Slapukas – failas, siunčiamas į naudotojo kompiuterį ir jame įrašomas, kai prisijungiama prie Svetainės;
 7. IP adresas – kiekvienam prie interneto prijungtam kompiuteriui priskirtas unikalus numeris, kuris žinomas kaip interneto protokolo (IP) adresas ir pagal kurį galima identifikuoti asmenį.

 II. BENDROSIOS NUOSTATOS

 1. Svetainės Privatumo politikoje numatytos pagrindinės Asmens duomenų rinkimo, kaupimo ir jų tvarkymo taisyklės Vartotojui naudojantis Svetaine. Taisyklės paruoštos atsižvelgiant į tai, jog Svetainėje nėra vykdoma elektroninė parduotuvė ir nėra galimybės sukurti paskyrą. Svetainėje galima, pateikiant asmeninius duomenis elektroninio pašto forma pateikti užklausą.
 2. Privatumo politika skirta apsaugoti ir ginti Svetainės Vartotojų Asmens duomenis nuo neteisėto naudojimo.
 3. Privatumo politikos taisyklių tikslas – reglamentuoti asmens duomenų tvarkymą Bendrovės Svetainėje, užtikrinant 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo nuostatas, Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo bei kitų susijusių teisės aktų laikymąsi ir įgyvendinimą.
 4. Bendrovės Svetainėje gali būti pateikiamos nuorodos į ir iš Bendrovės partnerių tinklapių. Prašome atkreipti dėmesį, kad kiti tinklalapiai, į kuriuos Vartotojai patenka, rinkdamiesi nuorodas Svetainėje, turi savo privatumo politikas ir Bendrovė neprisiima jokios atsakomybės dėl šių privatumo politikų. Rekomenduojama Vartotojams susipažinti su šių kitų tinklalapių privatumo politikomis prieš pateikiant jose bet kokius savo Asmeninius duomenis.

III. ASMENS DUOMENŲ RINKIMO, SAUGOJIMO IR NAUDOJIMO TVARKA

 1. Bendrovė Svetainėje suteikia galimybę vartotojui iš savo elektroninio pašto išsiųsti pranešimą į Bendrovės internetinėje svetainėje nurodytą elektroninio pašto adresą.
 2. Duomenys, gauti elektroniniu paštu saugomi 6 (šešis) mėnesius nuo gavimo dienos.
 3. Bendrovė, įsipareigoja neatskleisti Vartotojo Asmens duomenų tretiesiems asmenims, išskyrus šiuos atvejus:
  • Jeigu yra Vartotojo sutikimas Asmens duomenų atskleidimui;
  • Bendrovės partnerius, teikiančius paslaugas, susijusias su Vartotojo užsakytomis Paslaugomis tinkamu įvykdymu;
  • Bendrovė taip pat gali perduoti Vartotojo Asmens duomenis tretiesiems asmenims, kurie Bendrovės vardu veikia kaip Duomenų tvarkytojai. Asmens duomenys gali būti teikiami tik tiems Duomenų tvarkytojams, su kuriais Bendrovė yra pasirašiusi atitinkamas sutartis ar bendradarbiavimo sutartyse yra nuostatos aptariančios asmens duomenų perdavimą/teikimą ir Duomenų tvarkytojas užtikrina adekvačią perduodamų asmens duomenų apsaugą;
  • Visais kitais atvejais, Vartotojo Asmens duomenys tretiesiems asmenims gali būti atskleidžiami tik Lietuvos Respublikos teisės aktų numatyta tvarka. Duomenų subjekto asmens duomenis Bendrovė gali perduoti vyriausybinėms ar teisėsaugos institucijoms, joms pareikalavus.
 4. Nepaisant to, kad Bendrovė deda visas protingas pastangas tam, kad apsaugotų Asmenų duomenis, Bendrovė negali garantuoti saugaus duomenų perdavimo Svetainei. Bet kokios duomenų perdavimo procedūros yra atliekamos išimtinai Vartotojo rizika. Nuo duomenų gavimo momento, Bendrovė taiko itin griežtas Vartotojo Asmens duomenų apsaugos tvarkas bei technines ir organizacines priemones tam, kad būtų užtikrinta apsauga nuo nepatvirtintos prieigos prie Asmenų duomenų.
 5. Bendrovė naudoja Vartotojo Asmenų duomenis, tam, kad:
  • Užtikrintų, jog Svetainės turinys yra pateikiamas efektyviausiu ir tinkamiausiu Vartotojams būdu;
  • Suteiktų Vartotojams informaciją, Paslaugas, kurių Vartotojai pageidauja arba, kurie galėtų sudominti Vartotojus tuo atveju, jeigu Vartotojai yra davę sutikimus būti informuoti šiuo tikslu;
 6. Bendrovės Svetainėje gali būti renkama tam tikra informacija apie Vartotojo apsilankymą, pavyzdžiui: (i) Interneto protokolo (IP), kurį naudodamas Vartotojas pasiekia internetą, adresas; (ii) Vartotojo apsilankymo Bendrovės internetiniame puslapyje data ir laikas; (iii) Kiti internetiniai puslapiai, kuriuos Vartotojas aplanko būdamas Bendrovės internetiniame puslapyje; (iv) Naudojama naršyklė; (v) Informacija apie Vartotojo kompiuterio operacinę sistemą; (vi) Mobiliųjų programėlių versijos; (vii) Kalbos nustatymai. Jei Vartotojas naudoja mobilųjį įrenginį, taip pat gali būti renkami duomenys, leidžiantys nustatyti mobiliojo įrenginio tipą, įrenginio nustatymus, taip pat geografines (ilgumos ir platumos) koordinates. Ši informacija naudojama Bendrovės Svetainei pagerinti, tendencijoms analizuoti, produktų ir paslaugų tobulinimui ir Bendrovės internetiniam puslapiui administruoti. Vartotojas šiuos duomenis savanoriškai pateikia lankydamasis Bendrovės Svetainėje.

IV. SLAPUKŲ NAUDOJIMAS

 1. Svetainėje yra naudojami veiklos Slapukai ir Slapukai, būtini Svetainės darbui.
 2. Veiklos Slapukai. Šie slapukai leidžia suskaičiuoti Svetainės Naudotojų skaičių, matyti iš kur Naudotojai atkeliavo į Svetainę. Pagal gautą informaciją mes galime matyti kuris Svetainės puslapis yra daugiausiai ir kuris mažiausiai lankomas, galime matyti kaip Naudotojai naršo Svetainėje. Visa informacija, kurią padeda surinkti šie Slapukai, yra agreguota ir yra anonimiška, tačiau ji leidžia mums užtikrinti sklandų bei efektyvų naudojimąsi Svetaine. Kaupiami šie veiklos Slapukai:
Pavadinimas Teikėjas Tipas Aprašymas Galiojimo laikas
_ga paspara.com HTTP Slapukas naudojamas rinkti statistinei informacijai apie interneto svetainės lankomumą. Gauti duomenys naudojami ataskaitoms, kurios padeda nuolat tobulinti puslapį. 2 metai
_gat paspara.com HTTP Google Analytics slapukas skirtas riboti užklausų kiekį į Google servisą. Kol aktyvi naršymo sesija
_gid paspara.com HTTP Slapukas naudojamas rinkti statistinei informacijai apie interneto svetainės lankomumą. Gauti duomenys naudojami ataskaitoms, kurios padeda nuolat tobulinti puslapį. Kol aktyvi naršymo sesija
 1. Slapukai, būtini Svetainės darbui – prisijungus prie Svetainės, į Naudotojo kompiuterį įrašomas šis Slapukas:
Pavadinimas Teikėjas Tipas Aprašymas Galiojimo laikas
pll_language paspara.com HTTP Skirtas įsiminti pasirinktą svetainės kalbą 1 metai
 1. Naudotojas Svetainėje yra informuojamas apie Slapukus ir Naudotojo naršymas svetainėje reiškia jo sutikimą kaupti tokią informaciją.
  Sutikimas galioja neribotą laiką arba iki Naudotojas pakeis savo sutikimą pakeisdamas Naršyklės nustatymus dėl Slapukų ir pats ištrindamas įrašytus Slapukus.
 2. Keisdamas Naršyklės nustatymus Naudotojas gali ištrinti arba blokuoti Slapukus, tada dalis Svetainės neveiks tinkamai.

V. VARTOTOJO TEISĖS

 1. Vartotojas turi šias pagrindines teises Svetainėje:
  • Žinoti apie savo asmeninių duomenų tvarkymą;
  • Susipažinti su savo asmeniniais duomenimis ir kaip jie yra tvarkomi;
  • Reikalauti ištaisyti ar sunaikinti Vartotojo asmeninius duomenis, kuriais disponuoja Bendrovė
  • Nesutikti, kad būtų tvarkomi Vartotojo asmens duomenys.
 2. Vartotojas, pateikęs prašymą raštu (kartu pridėdamas asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą), turi teisę susipažinti su Svetainėje tvarkomais Vartotojo asmens duomenimis bei gauti informaciją, iš kokių šaltinių ir kokie Vartotojo Asmens duomenys surinkti, kokiu tikslu jie tvarkomi ir kam teikiami. Bendrovė, gavusi Vartotojo prašymą ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo Vartotojo prašymo gavimo dienos pateikia prašomus duomenis arba nurodo atsisakymo tenkinti tokį prašymą priežastis tokia pat forma, kokia kreipėsi Vartotojas arba Vartotojas sutiko gauti informaciją apie duomenis kitu Bendrovės pasiūlytu būdu.
 3. Vartotojas prašymą dėl susipažinimo, koregavimo ar panaikinimo su jo atžvilgiu Bendrovės surinktais Asmens duomenimis gali pateikti el. paštu paspara@paspara.lt arba registruotu paštu Bendrovės veiklos adresu T. Ševčenkos g. 16F, LT-03111 Vilnius.
 4. Bet kokį prašymą ar  nurodymą, susijusį su Asmens duomenų tvarkymu, Vartotojas turi pateikti Bendrovei raštu vienu iš šių būdų: (i) Išsiųsdamas tokį prašymą ar nurodymą Bendrovei registruotu paštu veiklos adresu T. Ševčenkos g. 16F, LT-03111 Vilnius; (ii) Išsiųsdamas tokį prašymą ar nurodymą elektroninio pašto adresu paspara@paspara.lt.
 5. Asmenų skundus dėl netinkamo ar neteisėto Asmens duomenų tvarkymo nagrinėja Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija, buveinės adresas A. Juozapavičiaus g. 6, LT-09310 Vilnius, www.ada.lt.

VI. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 1. Su Privatumo politika galima susipažinti ir ją atsispausdinti bet kuriuo metu Svetainėje. Apie visus būsimus Privatumo politikos pasikeitimus ir/ar papildymus Vartotojai visuomet bus informuoti naująją Privatumo Politikos redakciją paskelbiant Svetainėje.
 2. Bendrovė neatsako už ryšio sutrikimus, dėl kurių Bendrovės internetinio puslapio Vartotojai ir kiti asmenys negali pasiekti internetinio puslapio ar naudotis paslaugomis.
 3. Bendrovė neturi galimybės visiškai garantuoti, kad Bendrovės internetinio puslapio funkcionavimas bus nepertraukiamas ir be jokių sutrikimų bei klaidų, kad Bendrovės internetinis puslapis bus visiškai apsaugotas nuo virusų ar kitų kenksmingų komponentų. Vartotojas yra informuojamas, kad bet kokia medžiaga, kurią Vartotojas skaito, atsisiunčia ar kitaip gauna naudodamasis Bendrovės internetiniu puslapiu,  yra išimtinai gaunamas Vartotojo nuožiūra bei rizika, ir tik Vartotojas atsako už žalą, padarytą Vartotojui bei Vartotojo kompiuterinei sistemai.
 4. Vartotojų klausimai, komentarai bei pageidavimai, susiję su Privatumo politika, pateikiami elektroninio pašto adresu paspara@paspara.lt.

Comments are closed.