Kursų sąrašas

Norėdami daugiau sužinoti apie konkrečius siūlomus kursus, paspauskite ant Jus dominančių kursų pavadinimo:


ĮŽANGA Į PROGRAMAVIMO SĄVOKAS NAUDOJANT SAS PROGRAMINĘ ĮRANGĄ

Originalus kursų pavadinimas: Introduction to Programming Concepts Using SAS Software
Sudėtingumo lygis: 1 (kursai pradedantiesiems vartotojams)
Kursų trukmė: 2 dienos
Programinė įranga: Base SAS

Kursų aprašymas:

Šių pradedantiesiems skirtų kursų metu vartotojas išmoks kaip suplanuoti ir parašyti paprastas SAS programas, skirtas bendroms duomenų analizės problemoms spręsti. Kursų dalyviai seminarų metu gaus praktinės patirties kaip paleisti ir derinti šias programas interaktyvioje SAS sesijoje. Kursų metu daug dėmesio skiriama įvesties duomenų skaitymui, paprastų ataskaitų ruošimui, apibendrinančiųjų ataskaitų ruošimui, naujų duomenų stulpelių apibrėžimui, ir sąlyginiam kodo vykdymui.

Šių kursų dalyviai susipažins su:
 • Duomenų apdorojimo sąvokomis.
 • SAS programavimo sąvokomis (pagrindiniu SAS funkcionalumu, SAS naudojamais bylų tipais, SAS programine byla ir jos komponentais).
 • Neapdorotų duomenų skaitymu naudojantis DATA Step.
 • SAS langų aplinkos navigacija.
 • Ataskaitų ruošimu naudojantis PROC Step.
 • Kintamųjų sukūrimu naudojantis DATA Step.
 • Sąlyginės logikos vykdymu naudojantis DATA Step.
 • Statistinių ataskaitų ruošimu naudojantis PROC Steps.
Reikalavimai kursų dalyviams:

Kursų dalyviams nebūtinas išankstinės SAS ar programavimo žinios, tačiau jie turėtų turėti elementariųjų kompiuterio žinių, tokių kaip:

 • Pradėti ir baigti seansą.
 • Naudotis klaviatūra ir pele.
 • Nustatyti, kokia operacine sistema jie naudojasi ar naudosis tam, kad prieitų prie SAS sistemos.


SAS PROGRAMAVIMAS I: PAGRINDAI

Originalus kursų pavadinimas: SAS Programming I: Essentials
Sudėtingumo lygis: 2 (baziniai kursai)
Kursų trukmė: 3 dienos
Programinė įranga: Base SAS, SAS/GRAPH. Tinka SAS Version 8 ir SAS 9 vartotojams

Kursų aprašymas:

Šie kursai skirti tiems vartotojams, kurie nori išmokti pagrindinių SAS programavimo kalbos duomenų apdorojimo komandų. Pagrindinės šių kursų temos yra bylų su neapdorotais duomenimis ir SAS duomenų aibių skaitymas ir rezultatų užrašymas SAS duomenų aibėmis; duomenų skaidymas į poaibes; keletos SAS bylų sujungimas; SAS kintamųjų sukūrimas ir duomenų reikšmių užrašymas; apibendrinančių ataskaitų sukūrimas ir pateikimas. Jei Jūs nesiruošiate programuoti SAS kalba ir teikiate primenybę sąsajiniam priėjimui per meniu, Jums labiau tiktų “Užklausų ir ataskaitų formulavimas naudojant SAS Enterprise Guide” arba “Įžanga į SAS Enterprise Guide” kursai.

Kursų dalyviai:
 • Susipažins su SAS sistema, išmoks naviguoti tarp SAS programavimo langų, supras skirtumą tarp komandinės ir sąveikinės veiksenos, išmoks atidaryti ir priduoti programą Program Editor lange, patikrinti programavimo klaidas SAS seanso protokole, suprasti duomenų aibes, kintamuosius, stebėjimus, DATA ir PROC žingsnius, išmoks diagnozuoti ir ištaisyti programavimo klaidas, supras SAS sintaksę.
 • Susipažins su SAS duomenų aibėmis, SAS duomenų biblioteka, supras skirtumus tarp pastovios ir laikinosios bibliotekos, išmoks tirti SAS duomenų biblioteką naudojantis CONTENTS procedūra.
 • Išmoks kurti registrines ataskaitas, pateikti jas naudojantis PRINT procedūra, įvesti į jas norimus stulpelius ir eilutes, susumuoti stulpelius, išmoks klasifikuoti SAS duomenų aibės stebėjimus, identifikuoti stebėjimus naudojant ID teiginį.
 • Išmoks pritaikyti ataskaitos išvaizdą individualiems poreikiams, formatuoti duomenų reikšmes, sukurti HTML ataskaitas.
 • Susipažins su SAS duomenų aibių sukūrimu, išmoks skaityti bylas su neapdorotais duomenimis, tirti duomenų klaidas, priskirti kintamiesiems požymius.
 • Išmoks programuoti su DATA žingsniu – jie išmoks skaityti SAS duomenų aibes ir sukurti kintamuosius, vykdyti sąlyginius teiginius naudojant IF-THEN logiką, kontroliuoti kintamojo simbolių skaičių naudojantis LENGTH teiginiu, pasirinkti eilutes ir kintamuosius, kurie turi būti įtrauktos į SAS duomenų aibę, naudotis SAS duomenų konstantomis.
 • Išmoks sujungti SAS duomenų aibes, naudotis SET, RENAME=, BY teiginiais.
 • Išmoks sukurti apibendrinamasias ataskaitas.
Reikalavimai kursų dalyviams:

Kurso dalyviai turėtų turėti kurios nors programavimo kalbos patirties ir suprasti pagrindines kompiuterines sąvokas. Kursų dalyviai turėtų:

 • Suprasti bylų struktūrą ir sistemines komandas tos operacinės sistemos, kurią jie naudoja.
 • Naudoti viso ekrano tekstinį redaktorių.
 • Rašyti sistemines komandas tam kad sukurtų ir prieitų prie sisteminių bylų.
 • Suprasti programavimo logikos sąvokas.

Jei Jums atrodo, kad šiam kursui reikalingų žinių Jums nepakanka, galite visų prima išklausyti “Įžanga į programavimo sąvokas naudojant SAS programinę įrangą” kursus.


SAS PROGRAMAVIMAS II: MANIPULIAVIMAS DUOMENIMIS NAUDOJANTIS DATA ŽINGSNIU

Originalus kursų pavadinimas: SAS Programming II: Manipulating Data with the Data Step
Sudėtingumo lygis: 3 (kursai pažengusiems vartotojams)
Kursų trukmė: 3 dienos
Programinė įranga: Base SAS. Kursai tinka vartotojams, dirbantiems su SAS Version 8 ir SAS 9

Kursų aprašymas:

Šio pažengusiems vartotojams skirto kurso metu pagrindinis dėmesys skiriamas SAS įvesties ir išvesties duomenų valdymui, darbui su įvairiais duomenų tipais, ir manipuliavimui duomenimis. Kursų metu aiškinama, kaip naudojantis DATA žingsniu kontroliuoti įvesties ir išvesties duomenis, sujungti SAS duomenų aibes, apibendrinti duomenis, iteratyviai apdoroti duomenis naudojantis DO ciklais ir masyvais, ir vykdyti duomenų manipuliacijas ir transformacijas.

Reikalavimai kursų dalyviams:

Kursų dalyviai turi būti išklausę “SAS programavimas I: pagrindai” kursą arba turėti bent 6 mėnesių SAS programų rašymo patirties. Kursų dalyviai turėtų mokėti:

 • Sukurti ir prieti prie bylų jų naudojamoje operacinėje sistemoje.
 • Paaiškinti SAS programų struktūrą.
 • Išnagrinėti SAS duomenų aibės struktūrą ir turinį.
 • Skirti sintaksines ir duomenų klaidas.
 • Derinti SAS programas.
 • Sukurti SAS duomenų aibę naudojantis išorine fiksuoto formato byla.
 • Suskaldyti SAS duomenų aibių eilutes ir stulpelius į poaibes.
 • Sukurti išvestinius kintamuosius.
 • Rašyti sąlyginius loginius teiginius.
 • Skaityti ir rašyti SAS duomenų reikšmes.
 • Prieiti prie SAS duomenų bibliotekų.
 • Klasifikuoti SAS duomenų aibes.
 • Skaityti vieną ir daugiau SAS duomenų aibių naudojantis SET teiginiu.
 • Atlikti paprastą sujungimą naudojantis MERGE teiginiu.
 • Sukurti detalias ir apibendrinamasias ataskaitas iš SAS duomenų aibės.
 • Sukurti ataskaitų antraštes ir išnašas.


PROGRAMAVIMO KALBA SAS MACRO

Originalus kursų pavadinimas: SAS Macro Language
Sudėtingumo lygis: 4 (kursai patyrusiems vartotojams)
Kursų trukmė: 2 dienos
Programinė įranga: Base SAS. Tinka SAS Version 8 ir SAS 9 vartotojams

Kursų aprašymas:

Kursai skirti patyrusiems programuotojams, programuojantiems SAS kalba ir norintiems sudarinėti išsamias makro sistemas. Kursų metu dėmesys skiriamas SAS makro kalbai ir makro sistemų sudarinėjimui, rašymui, ir derinimui. Akcentuojama tai, kaip apdorojamos programos su ir be makro kodo.

Reikalavimai kursų dalyviams:

Prieš pradėdami šį kursą, jo dalyviai turi būti išklausę “SAS programavimas II: duomenų manipuliavimas naudojantis DATA Step”(“SAS Programming II: Manipulating Data with the DATA Step”) kursą arba turėti atitinkamų žinių. Kursų dalyviai turėtų mokėti:

 • naudojantis DATA žingsniu, įrašinėti arba skaityti duomenis į/iš SAS duomenų aibės ir išorinių bylų.
 • naudojantis DATA žingsniu, programuoti tokius teiginius kaip IF-THEN/ELSE, DO WHILE, DO UNTIL, ir iteratyvinį DO.
 • naudoti SAS duomenų aibės komandas DROP=, KEEP=, ir OBS=.
 • naudoti tokias funkcijas kaip SUBSTR, SCAN, INDEX, ir UPCASE.
 • formuoti duomenų poaibes naudojantis WHERE sąlyga.
 • sukurti ir naudoti SAS duomenų reikšmes ir konstantas.
 • naudoti tokias SAS procedūras kaip SORT, PRINT, CONTENTS, MEANS, FREQ, TABULATE, ir CHART.


PROGRAMAVIMO KALBA SAS-MACRO: KURSAI PATYRUSIEMS VARTOTOJAMS

Originalus kursų pavadinimas: SAS Macro Programming: Advanced Topics
Sudėtingumo lygis: 4 (kursai patyrusiems vartotojams)
Kursų trukmė: 1 diena
Programinė įranga: Base SAS

Kursų aprašymas:

Šių kursų metu nagrinėjamos sudėtingesni metodai, padėsiantys kursų dalyviams išnaudoti visas macro teikiamas galimybes. Aptariamos su portatyvumu, produktyvumu, ir efektingumu susijusios problemos. Taip pat aptariama kaip susidoroti su specialiais macro parametrų ženklais; kaip apdoroti duomenis naudojantis macro metodais; kaip apdoroti derinimo ir problemų sprendimo uždavinius; kaip sukurti macro paslaugų biblioteką. Šio kurso metu dalyviai išmoks taikyti sudėtingesnes macro komandas dinaminių kodų ir sąsajų kūrimui naudojantis duomenų aibėmis ir kitomis bylomis.

Reikalavimai kursų dalyviams:

Šių kursų dalyviai turi būti baigę SAS Macro Language (SAS Macro programavimo kalba) kursus pažengusiems vartotojams ar turi būti pasiekę atitinkamą žinių ir patirties lygį.


UŽKLAUSŲ IR ATASKAITŲ FORMULAVIMAS NAUDOJANT SAS ENTERPRISE GUIDE

Originalus kursų pavadinimas: Quering and Reporting Using Enterprise Guide
Sudėtingumo lygis: 1 (pradmenys)
Kursų trukmė: 2 dienos
Programinė įranga: SAS Enterprise Guide

Kursų aprašymas:

Šie kursai apima priėjimą prie duomenų, jų valdymą, apibendrinimą, ir pateikimą įvairių ataskaitų forma (lentelės, grafikai, ir pan.) naudojant SAS Enterprise Guide. Kursų dalyviai išmoks kaip naudojantis SAS Enterprise Guide navigacine sąsaja prieiti prie SAS bei Excel lentelių ir prie išorinių sąryšinių duomenų bazių; sukurti vartotojo aprašytus formatus; valdyti ir sujungti duomenis naudojantis SQL užklausų įrankiu; sukurti aprašomasias statistines ataskaitas, lentelės formos apibedrinamasias ataskaitas, ActiveX grafikus; automatizuoti ir planuoti užduotis. Šio kurso metu nenagrinėjamos statistinės analizės užduotys.

Kursų dalyviai:
 • Išmoks dirbti su duomenimis projekto metu – kurti SAS lenteles, pasiekti išoriniu duomenis, improtuoti tekstines bylas, ir t.t.
 • Galės sukurti įvairių formatų ataskaitas, grafikus, ir pan.
 • Galės sukurti paprastasias ir sudėtingas užklausas.
 • Išmoks dirbti su gautais rezultatais bei automatizuoti projektus.
 • Susipažins su SAS programvimo pagrindais.
Reikalavimai kursų dalyviams:

Kursai skirti programavimo įgūdžių ir SAS programinių sprendimų naudojimo patirties neturintiems vartotojams. Kursų dalyviai turėtų būti susipažinę su MS Windows operacine sistema bei kita programine įranga, tokia kaip MS Office ir skaičialenčių programomis.


KATEGORINĖ DUOMENŲ ANALIZĖ NAUDOJANT LOGISTINĘ REGRESIJĄ

Originalus kursų pavadinimas: Categorical Data Analysis Using Logistic Regression
Sudėtingumo lygis: 3 (kursai pažengusiems vartotojams)
Kursų trukmė: 3 dienos
Programinė įranga: SAS/STAT

Kursų aprašymas:

Šių kursų metu pagrindinis dėmesys skiriamas moksliniam panaduojimui skirtų kategorinių atsako duomenų analizei. Peržvelgiamos šios SAS procedūros: PROC FREQ, PROC LOGISTIC, PROC GENMOD. Kursų metu nagrinėjama stratifikuota duomenų analizė, modelių sukūrimo strategijų naudojimas, binarinio logistinės regresijos modelio tinkamumo įvertinimas, sąveikų nustatymas ir netiesiniai efektai, ir įvairių logistinių regresijų modelių sukūrimas. Kursų metu taip pat pateikiama įžanga į išiliginę duomenų analizę naudojant Generalized Estimating Equations (GEEs).

Reikalavimai kursų dalyviams:

Kursų dalyviai turėtų:

 • Mokėti vykdyti SAS programas ir kurti SAS duomenų aibes.
 • Turėti dažnių lentelių analizavimo patirties naudojant SAS programinę įrangą.
 • Būt išklausę ir įsisavinę statistikos kursą, apimantį tiesines ir logistines regresijas.


DUOMENŲ PARUOŠIMAS DUOMENŲ KASYBOS PROCESUI

Originalus kursų pavadinimas: Data Preparation for Data Mining
Sudėtingumo lygis: 4 (kursai patyrusiems vartotojams)
Kursų trukmė: 3 dienos
Programinė įranga: Base SAS, SAS Enterprise Miner, SAS/STAT

Kursų aprašymas:

Šio kurso dalyviai bus supažindinti su analistų naudojamais programavimo metodais, skirtais neapdirbtų duomenų transformacijai į prognoziniam modeliavimui tinkamą formą. Kursų metu dalyviai išmoks kaip išgauti jiems reikiamus duomenis iš nepadirbtų duomenų šaltinių ir transformuoti transakcijų ar įvykių duomenis į prognozuojamiems modeliams tinkamą formą. Kursų dalyviai taip pat išmoks kaip efektyviai įtraukti neskaitinius duomenis į prognozuojamuosius modelius ir kaip tvarkyti išskirtinius ir ekstreminius duomenis. Baigę šį kursą jo dalyviai taip pat mokės dokumentuoti duomenų paruošimo procesą.

Šių kursų dalyviai susipažins su:
 • Neapdirbtų duomenų struktūra, prognozinių modelių duomenų struktūra, ir sužinos, su kokiais sunkumais galima susidurti ruošiant duomenis.
 • Reikiamų duomenų išgavimu, su tuo susijusiais sunkumais, turimų duomenų įvertinimu, priėjimu prie turimų duomenų, imčių tūrio parinkimu.
 • Transakcijų ir įvykių duomenų transformavimu, jų privalumais ir trūkumais, labiausiai paplitusiomis transakcijų struktūromis, laiko horizonto nustatymu, pastoviais ir kintančiais laiko horizontų metodais, labausiai paplitusių transakcijų transformacijų vykdymu.
 • Neskaitinių duomenų naudojimu.
 • Išimčių ir ekstreminių duomenų tvarkymu.
Reikalavimai kursų dalyviams:

Kursų dalyviai turi turėti data mining ir SAS programavimo patirties. Tai pat jie turėtų:

 • Turėti įprasto prognozinio modeliavimo patirties.
 • Turėti SAS duomenų aibių kūrymo, valdymo, ir manipuliavimo patirties.


DUOMENŲ KASYBOS METODŲ TAIKYMAS NAUDOJANT ENTERPRISE MINER

Originalus kursų pavadinimas: Applying Data Mining Techniques Using Enterprise Miner
Sudėtingumo lygis: 3 (kursai pažengusiems vartotojams)
Kursų trukmė: 3 dienos
Programinė įranga: SAS Enterprise Miner

Kursų aprašymas:

Šis kursas suteikia išsamių praktinių Enterprise Miner žinių. Jis apima svarbiausius duomenų analizės naudojant Enterprise Miner įgūdžius. Šių kursų metu jūs sužinosite, kaip atlikti grupių (cluster) analizę bei asociacijų ir sekų analizę; susipažinsite su svarbiausiomis sąvokomis, būtinomis sėkmingam data mining metodų taikymui. Išmoksite sudaryti, vertinti, ir palyginti regresijų modelius, neural networks, ir sprendimų medžius.

Šių kursų metu jūs susipažinsite su:
 • Darbo su dideliais duomenų kiekiais principais.
 • Metodais, naudojamais ištirti ir suprasti informacijos struktūrą.
 • Metodais, naudojamais duomenų paruošimui ir modeliavimui.
 • Metodais, naudojamais modelių paruošimui ir paruoštų modelių vertingumo įvertinimui.
Reikalavimai kursų dalyviams:

Šio kurso dalyviai turėtų gerai žinoti Microsoft Windows operacinę sistemą ir šia platforma pagrįstus programinius sprendimus. Ankstesnės SAS programinių sprendimų žinios nebūtinos.


MIŠRIŲ MODELIŲ ANALIZĖS NAUDOJANT SAS SISTEMĄ

Originalus kursų pavadinimas: Mixed Models Analyses Using the SAS System
Sudėtingumo lygis: 4 (kursai patyrusiems vartotojams)
Kursų trukmė: 3 dienos
Programinė įranga: SAS/STAT

Kursų aprašymas:

Šių kursų metu sužinosite, kaip naudoti MIXED procedūrą mišrių tiesinių modelių sudarymui, turint omeny skirtingas nuokrypio struktūras. Kursų metu taip pat bus aptartas mišrių modelių taikymas kai kuriuose pagrindiniuose eksperimentuose. Tame tarpe bus aptartos atsitiktinės pilnutinių blokų konstrukcijos, dvipusiai mišrūs modeliai, lizdiniai mišrūs modeliai, nepilnų blokų konstrukcijos, susikertančios konstrukcijos, hiererchinis tiesinis modeliavimas, atsitiktinių koeficientų regresijos, kovariansų analizė, ir pakartotinių rodiklių duomenų analizė. Taip pat bus aptartos problemos, susijusios su nesubalansuotais duomenimis, parametrų su nuliniu nuokrypiu apskaičiavimu, bei duomenų nekonvergavimu. Kursų metu taip pat išmoksite, kaip naudotis %GLIMMIX makro procedūra analizuojant bendrinius tiesinius mišrius modelius bei NLMIXED procedūra analizuojant netiesinius mišrius modelius.

Šių kursų dalyviai susipažins su:
 • Mišrių modelių pritaikymu tam tikruose suplanuotuose eksperimentuose.
 • Atsitiktinių koeficientų regresijomis ir hierarchiniu tiesiniu modeliavimu.
 • Pakartotinių rodiklių analize.
 • Netiesinių modelių pradmenimis.
Reikalavimai kursų dalyviams:

Šių kursų dalyviai turi:

 • Žinoti kaip sukurti ir valdyti SAS duomenų aibes.
 • Turėti nuokrypio analizės naudojant SAS/STAT programinės įrangos GLM procedūrą patirties.
 • Būti baigę ir įsisavinę Statistika II: ANOVA ir Regresijos kursą ar kitą universiteto lygio bendrųjų tiesinių modelių kursą.

Taip pat pageidautina, kad kursų dalyviai išmanytų matricų algebrą, turėtų SAS duomenų aibių manipuliavimo žinių, bei SAS/GRAPH programinės įrangos naudojimo patirties.


MULTIVARIACINIŲ STATISTINIŲ METODŲ PRITAIKYMAS PRAKTINIUOSE TYRIMUOSE

Originalus kursų pavadinimas: Multivariate Statistical Methods: Practical Research Applications
Sudėtingumo lygis: 4 (kursai patyrusiems vartotojams)
Kursų trukmė: 3 dienos
Programinė įranga: SAS/STAT; SAS/GRAPH; SAS/IML (naudojama tik kai kurioms užduotims atlikti)

Kursų aprašymas:

Šių kursų metu pagrindinis dėmesys skiriamas multivariacinių statistinių metodų naudojimui tyrimuose. Kursų dalyviai susipažins su multivariacinio tiesinio modeliavimo metodais (tokiais kaip MANOVA), multivariacinėmis regresijomis, diskriminantinių funkcijų analize, kanonine koreliacijos analize; multivariaciniais metodais pakartotinių matų analizei; dimensijų sumažinimo metodais, tokiais kaip pagrindinių komponentų analizė; tiriamųjų faktorių analize; struktūros analize, apimančia konfirmacinių faktorių analizę ir struktūrinių lygybių modeliavimo metodus. Kurso metu taip pat supažindinama su multivariacinių duomenų paruošimu, prielaidų tikrinimu, ir daugialypiais imputacijos metodais.

Šių kursų dalyviai susipažins su:
 • Multivariaciniais statistiniais metodais.
 • Grupių analizavimu naudojntis multivariacine nuokrypio analize (faktorine MANOVA, kontrastais, MULTTEST procedūra daugialypiams palyginimams).
 • Kitais multivariaciniais tiesiniais modeliais (mutivariacinė sudėtinė regresija, kanoninė koreliacija, multivariaciniai pakartotiniai matai).
 • Grupių klasifikavimu naudojantis diskriminantine analize (kanoninė diskriminantinė analizė, tiesinė Fišerio diskriminantinė analizė, ir t.t.).
 • Kintamųjų sumažinimu ir reikšmingų faktorių išskyrimu (pagrindinių komponentų analizė, pagrindinių komponentų regresija, tiriamoji faktorių analizė, Kronbačo (Cronbach) alfa koeficientas skalės patikimumui nustatyti).
 • Struktūros analizė naudojantis CALIS procedūra.
 • Duomenų paruošimu multivariacinei analizei, prielaidų patikrinimu, daugialypėmis imputacijomis.
Reikalavimai kursų dalyviams:

Šių kursų dalyviai turi:

 • Žinoti kaip sukurti ir valdyti SAS duomenų aibes.
 • Turėti nuokrypio analizės naudojant SAS/STAT programinės įrangos GLM procedūrą patirties.
 • Būti baigę ir įsisavinę Statistika II: ANOVA ir Regresijos kursą ar kitą universiteto lygio bendrųjų tiesinių modelių kursą.

Taip pat pageidautina, kad kursų dalyviai išmanytų matricų algebrą, turėtų SAS duomenų aibių manipuliavimo žinių, bei SAS/GRAPH programinės įrangos naudojimo patirties.


SPRENDIMŲ MEDŽIO MODELIAVIMAS

Originalus kursų pavadinimas: Decision Tree Modelling
Sudėtingumo lygis: 4 (kursai patyrusiems vartotojams)
Kursų trukmė: 2 dienos
Programinė įranga: SAS Enterprise Miner

Kursų aprašymas:

Šių kursų metu nagrinėjami medžio struktūros prognoziniai modeliai ir jų auginimo, apkarpymo, bei įvertinimo metodologija. Be to, skiriamas dėmesys ir pagalbiniam medžių naudojimui tiriamojoje duomenų analizėje, dimensijų sumažinimui, ir trūkstamų reikšmių suradimui.

Šių kursų dalyviai susipažins su:

 • Medžių struktūros modeliais, jų kasifikacija, regresijos medžiais.
 • Rekursiniu skirstymu: binariniais ir daugybiniais padalijimais, kriterijų padalijimu, trūkstamomis vertėmis.
 • Medžių apkarpymu: p-reikšmės pritaikymu, pelno/nuostolių įtraukimu, tikimybių medžiais.
 • Medžių miškais.
Reikalavimai kursų dalyviams:

Kursų dalyviai turėtų būti susipažinę su:

 • Pagrindinėmis statistikos sąvokomis.
 • SAS Enterprise Miner programine įranga.

Comments are closed.